Bewoners

Bouw mee aan Deventer 1250 jaar
In 2018 worden er door de organisatie van Deventer 1250 jaar verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd. Maar Deventer is opgebouwd door haar inwoners, we laten de programmering dan ook voor een deel aan jou over!

Het gehele jaar kunnen er voorstellen worden ingediend. Deze voorstellen worden na goedkeuring van de organisatie een programmaonderdeel van Deventer 1250 jaar. Voor je activiteit of evenement kun je rekenen op € 1250,-, € 2500,- of € 3750,- subsidie. Voor de subsidie geldt: op = op. Voorstellen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Dus heb jij een concreet voorstel voor een evenement of activiteit dat plaatsvindt in 2018 en verband houdt met de viering van 1250 jaar Deventer? Dien dan je plan in.

Organisaties

Bouw als organisatie mee aan Deventer 1250 jaar
In 2018 worden er door de organisatie van Deventer 1250 jaar verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd. Maar Deventer is opgebouwd door haar inwoners en kent dankzij het bedrijfsleven een gunstig ondernemingsklimaat. Dit willen we in de toekomst graag voortzetten. De programmering van Deventer 1250 jaar laten we dan ook voor een deel over aan in de gemeente Deventer gevestigde organisaties.

Het gehele jaar kunnen er voorstellen worden ingediend. Deze voorstellen worden na goedkeuring van de organisatie een programmaonderdeel van Deventer 1250 jaar. Voor je activiteit of evenement kun je rekenen op € 1250,-, € 2500,- of € 3750,- subsidie. Voor de subsidie geldt: op = op. Voorstellen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Als organisatie kun je een concreet voorstel indienen voor een evenement of activiteit. De activiteit dient in 2018 plaats te vinden en verband te houden met 1250 jaar Deventer.

LAATSTE NIEUWS

 

In 2018 is er veel te doen rondom ‘Deventer 1250 jaar’.
Volg deze pagina voor de laatste nieuwtjes en programma-updates..