Deventer duurzaam voor de toekomst

De Deventer Bomenstichting wil het jubileum van Deventer meevieren door 125 bomen van elk 10 jaar oud weg te geven aan Deventenaren om in hun eigen tuin te planten. Inwoners van Deventer kunnen op deze manier meehelpen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de vergroting van de biodiversiteit in eigen stad.

Inwoners van (de gemeente) Deventer, konden zich aanmelden voor een gratis boom door een foto in te zenden van de plek waar de boom zal komen te staan. Er is keuze uit een geselecteerd aantal soorten zoals de lijsterbes, meidoorn, hazelaar, fruitbomen en de inlandse vogelkers. De keuze is op deze bomen gevallen omdat ze bijdragen aan de biodiversiteit met hun bloesem voor de insecten en vruchtjes voor vogels. Deze bomen kunnen tussen 15 oktober en 15 november worden afgehaald bij de Deventer Bomenstichting. De aanplant van de eerste drie bomen wordt een bijzondere gelegenheid.

Over de Deventer Bomenstichting
De Deventer Bomenstichting stelt ten doel het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van Deventer en omgeving. De stichting adviseert gemeente en burgers en wordt bemenst door vrijwilligers. www.deventerbomenstichting.nl

Delen:
Facebook
Facebook