Lezing: De eerste 500 jaar

Op donderdag 22 maart organiseren Deventer Verhaal en Archeologie Deventer een lezing over 1250 jaar Deventer, de eerste 500 jaar. De komst van Lebuinus naar de kleine nederzetting aan de oever van de IJssel die later zou uitgroeien tot stad markeerde een cruciaal punt in de ontwikkeling van Deventer. Vanaf dat moment maakte de nederzetting grote veranderingen door, waardoor Deventer zich zou onderscheiden van de andere nederzettingen in de omgeving. In deze lezing wordt ingegaan op de periode tussen de komst van Lebuinus en ca. 1250. Historicus Henk Slechte en archeoloog Emile Mittendorff behandelen de periode van de komst van Lebuinus in de 8ste eeuw tot de aansluiting van Deventer bij de Hanze in de late 13de eeuw. Uiteraard komt ook het kapittel van Lebuinus ter sprake.

De eerste 500 jaar
Met de komst van de prediker Lebuinus in of rond 768 begint – heel voorzichtig – de schriftelijke geschiedenis van Deventer, maar die geschiedenis is dan zeker nog enkele eeuwen nauw verbonden met de archeologie. Tussen de komst van Lebuinus en het eind van de 13de eeuw kreeg Deventer de identiteit die de stad  tot het jaar van het 1250-jarig bestaan heeft gehouden: een stad met een bijzondere combinatie van een sterk ontwikkeld geestelijk, intellectueel en economisch leven. Die identiteit dankt Deventer indirect aan de Vikingen die het huidige Nederland bezochten en er de oorzaak van waren dat in de 9de eeuw veel handelaren uit het platgebrande Dorestad zich in Deventer vestigden. In de late 9de en vroege 10de eeuw zocht ook de bisschop van Utrecht een kleine halve eeuw zijn toevlucht in Deventer. De late 9de en de 10de eeuw zijn daarom bepalend geweest voor 1250 jaar Deventer. Op basis van archeologisch onderzoek kunnen we een goed beeld schetsen van de ontwikkeling van de stad. Zo werden in deze periode onder meer het stratenpatroon en de verkaveling aangelegd, die voor een groot deel tot op heden in stand zijn gebleven. Ook wordt ingegaan op de veranderingen die optraden in de huizenbouw en de economische activiteiten die plaatsvonden in de stad.

Henk Slechte en Emile Mittendorff
Henk Slechte (1941) is historicus. Hij was van 1982 tot 1990 directeur van de Gemeentemusea Deventer. In 2010 verscheen van zijn hand De Geschiedenis van Deventer. Henk Slechte is vaste medewerker van de tijdschriften Geschiedenis Magazine en De Boekenwereld, en is als gastconservator werkzaam bij het Dordrechts Museum. Emile Mittendorff is Senior Projectleider Archeologie bij de gemeente Deventer. Hij is afgestudeerd in de richting Europese Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde o.a. Tussen wal en schip, Sporen van de Middeleeuwse IJsseloever.

Lezingenreeks
De lezing is de zevende van een historische lezingenreeks van tien lezingen in het seizoen 2017-2018. De geschiedenis van Deventer staat hierin centraal. Vaak wordt aangehaakt op een actueel thema, bijvoorbeeld een recente archeologische opgraving, een nieuw verworven aanwinst voor de erfgoedcollectie of een actuele tentoonstelling waarin de geschiedenis van Deventer centraal staat.

Programma
Geïnteresseerden zijn donderdag 22 maart welkom in het Auditorium van het stadhuis, Grote Kerkhof 1, Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur, inloop en koffie vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet mogelijk. Er zijn 100 plaatsen.

Delen:
Facebook
Facebook