Andere woonvormen in Deventer

Om de kwaliteit van het leefklimaat in Deventer te waarborgen heeft de gemeente als doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn.

De druk op de kwaliteit van het leefmilieu in de stad Deventer neemt door het autoverkeer, nieuwe huizen en afval steeds meer toe. Ook in 2030 moet Deventer een stad zijn met een goed leefklimaat.

Een stad waar mensen in een mooie en gezonde omgeving kunnen wonen en werken. Om het leefklimaat van de stad te waarborgen, zijn er door de gemeente doelstellingen gesteld en is er een koers uitgelegd.

Dit is een nobel streven waarbij het noodzakelijk is dat er respectvol wordt omgegaan met de woonomgeving en er gebruikt wordt gemaakt van duurzame energiebronnen. Dit houdt ook in dat de gemeente voorrang gaat geven aan het klimaat, ecologie en het afval.

Dit is alleen mogelijk door een nauwe samenwerking aan te gaan met de inwoners en ondernemers van Deventer.

Het doel

Het streven is om van Deventer een stad te maken met een gezond leefklimaat. Een stad waar we kunnen werken, wonen en recreëren in goede gezondheid. Dit kunnen we bereiken door onze omgeving te respecteren en te verbeteren. Een model dat hier goed bij past is het cradle to cradle concept.

Cradle to Cradle in Deventer

Cradle to cradle kan worden gedefinieerd als het zodanig ontwerpen en produceren van alle soorten producten dat ze aan het eind van hun leven echt kunnen worden gerecycled. Hierbij wordt de cyclus van de natuur nagebootst.

Alles wordt ofwel gerecycled ofwel direct of indirect via voedsel aan de aarde wordt teruggegeven als een volledig veilige, niet-giftige en biologisch afbreekbare voedingsstof.

Bij cradle to cradle voeden alle bestanddelen van een product een ander product, de aarde of een dier, of worden ze brandstof: producten worden samengesteld uit materialen die ofwel biologisch afbreken en voedsel worden voor biologische cycli, ofwel uit technische materialen die in gesloten technische kringlopen blijven en voortdurend circuleren als waardevolle voedingsstoffen voor de industrie.

Men zou kunnen stellen dat cradle to cradle gelijk staat aan echte duurzaamheid – door de biologische of technische componenten die worden gebruikt, worden alle producten duurzaam, aangezien niets afval wordt dat niet kan worden hergebruikt.

Tiny Houses

tiny house

Een ontwikkeling die goed bij deze doelstellingen past is de tiny house woonvorm. Tiny houses zijn kleine duurzame woningen die het mogelijk maken om veel efficiënter met energie om te gaan. Zowel het bouwen van een tiny house als wonen in een tiny house verbruikt veel minder energie dan traditionele woningen.

Het idee achter deze moderne vorm van bouwen is dat je in een tiny house kan genieten van alle gemakken en luxe die je ook in een groot huis wel had, maar dan met minder energieverbruik én meer ruimte.

Tiny houses zijn ook veel flexibeler dan normale woningen. In de meeste gevallen zijn tiny houses gebouwd op wielen. Het bouwen van een tiny house op wielen of op aanhangwagens maakt het gemakkelijk om ze te vervoeren.

Er zijn heel wat verschillende soorten tiny houses. De meeste hebben een afmeting van ongeveer 10 voet op 20 voet, maar er zijn ook kleinere of grotere exemplaren. Sommige worden gehuurd en anderen worden gekocht – iedere aankoop is persoonlijk!

Misschien dat tiny houses ook een belangrijke rol kunnen spelen voor de woningnood. Ze nemen minder ruimte in beslag en ze hebben een kleinere ecologische voetafdruk dan traditionele huizen. Tiny houses kosten ook minder om te bouwen! Als je geld wilt besparen en toch milieuvriendelijk wilt blijven lijkt het een voor de handliggende keuze.

Tiny house beweging

De tiny house beweging is in opkomst en heeft veel mensen geïnspireerd om hun “grote” ideeën te herzien. Echter, voordat je gelijk gecharmeerd raakt door deze tiny houses is het belangrijk om goed na te denken over hoe praktisch het is om in een tiny house te wonen.

Een tiny house niet voor iedereen weggelegd. Wonen in een tiny house kan voelen als leven in een schoenendoos. Je zult merken dat je zo snel mogelijk uit de kleine ruimte weg wilt. Als je klaar bent met je dag, wat ga je dan doen? Het is niet alsof je geen ruimte hebt voor hobby’s!

Daarom is het belangrijk dat de ruimte precies op jou persoonlijke woonwensen aansluit. Zo maak je het meeste van de ruimte. Ook is het verstandig om meer gebruik te maken van de buiten ruimte. Veel tiny houses staan daarom ook op plekken met veel natuur.

Of een tiny house realisatie binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de Gemeente Deventer passen valt dus nog te zien.

Plaats een reactie

15 + negentien =